​Animals and Their Various Yoruba Names

Animals and Their Various Yoruba Names

==========================
Cobra *** Ọka

Ox , Bull *** Malu

Spit-Snake ***Ṣebe

Dog *** Aja

Grasscutter *** Ọya

Pangolin *** Akika

Crocodile *** Ọoni

Alligator *** Ahọnrihọn

Pig *** Ẹlẹdẹ

Vulture *** Igun, Gunnugun, Gurugu, Akala

Wood-Carrier *** Arigiṣẹgi
Hawk *** Asa

Palm-Bird *** Ologiri

A species of Bird *** Olofẹrẹ

Sparrow *** Ologoṣẹ

Peacock *** Ọkin

Squirrel *** Ọkẹrẹ

Rabbit *** Ehoro

crickets *** Okinrin

Pouch Rat *** Okete

Wild Goat *** Edu

A species of Deer *** Ekulu
Shark *** Akurakuda

Rat/Mouse *** Eku/Ekute

Earthworm *** Ekolo

Sing Bird *** Ẹyẹ-Orin

Partridge *** Aparo

Horse *** Ẹṣin

Donkey *** Kẹtẹkẹtẹ

Camel *** Rakunmi

Ass *** Ibakasiẹ

Bat *** Adan

Pelican *** Ẹyẹ-Ofu
Water-bird *** Osin

Dove *** Adaba

Viper *** Paramọlẹ

Sea-Gulls *** Pẹju-pẹju

Yellow-haired Monkey *** Sọmidọlọti/Oloyo

Sea-Bird *** Yanja-yanja

Mosquito *** Ẹfọn/Yanmu-yanmu

A species of Beetles *** Yanrinbo

Raven *** Ẹyẹ-Iwo

Snail *** Igbin/Aginniṣọ
Freshwater Snail *** Iṣawuru

Stay *** Igala

Steer *** Ẹgbọọrọ-Akọ Malu

Trout *** Ẹja

Buffalo *** Ẹfọn

Monkey *** Ọbọ .

Ape *** Ẹdun

Lizard *** Alangba, –

Lobster *** Alakasa

Boa *** Constrictor Ere

Boar Ẹlẹdẹ *** Igbo,

Gorilla, Baboon *** Inaki, Inoki, Iro
Chimpanzee *** Elegbede

Phython-Constrictor *** Ojola

Electric Fish *** Ojiji

Scorpion *** Ojogan/Akeekee

Toad *** Kọnkọ

Antelope *** Egbin

Tick/Flee *** Eegbọn

Hippopotamus *** Erinmi

Rhinoceros *** Ẹranko bi Imado.

Reynard (Fox) *** Kọlọkọlọ

Hyena/Wolf *** Ikoko
Giraffe *** Agbanrere

Cow *** Abo-Malu

Crab *** Akan

Wild Pigeon *** Oriri

Porcupine *** Oorẹ, Eerẹ, Ojigbọn

Black-Ants *** Tanpẹpẹ

Centipede *** Tanisanko

Millipede *** Ọkun

Goanna *** Awonrinwon

Frog *** Ọpọlọ

Chicken *** Oromọ-Adiẹ

Nocturnal Animal *** Ajao

Hound *** Aja-Ọdẹ 
Elephant *** Erin/Ajanaku

Sheep *** Aguntan

Ram *** Agbo

Woodcock *** Agbe

A species of Woodcock *** Aluko

White-feathered Bird *** Lekeleke

Chamelon *** Ọga, Alagẹmọ

Crane-Bird *** Akọ –

Parrot *** Odidẹrẹ

Ostrich *** Ogongo

White-Ant *** Ikan, Ikamudu

Tortoise *** Ijapa
Tiger *** Ẹkun

Lion *** Kiniun

Pigeon *** Ẹyẹle

Pig/Swine *** Ẹlẹdẹ

Eagle *** Idi .

Guinea Fowl *** Awo

Guinea Fowl *** Ẹtu

Guinea Pig *** Ẹmọ-Ile

Jelly-Fish *** Ẹja-Odo

A species of Bird *** Afẹrẹgbojo/Afe-imojo
Spider *** Alantakun

Butterfly *** Labalaba

Bee *** Oyin

Cockroach *** Ayan

Cricket *** Irẹ

Crab *** Akan

Housefly *** Eṣinṣin/Eṣin

Gnats *** Kokoro-Ojuọti

Wall-Gecko Ọmọnle

Mouse *** Eliri

Colt Young Horse *** Agodongbo

Woodpecker *** Akoko

Palm-Bird *** Ẹga
Insect *** Ipin

Red-Ant *** Abonilejọpọn

Civet-cat *** Ẹta

Zebra *** Kẹtẹkẹtẹ-Abila –

Owl *** Owiwi

Lice *** Ina-Ori

Bed-bug *** Idun

Leopard *** Amọtẹkun

Hind *** Abo-Agbọnrin

Hedgehog *** Liilii
Cat *** Ologinni

Turkey *** Tolotolo

Swallow *** Alapandẹdẹ

Kine *** Abo-Malu

Stallion *** Akọ-Ẹṣin

Gadfly *** Iru, Eṣinṣin- N la

Duck *** Pẹpẹyẹ

Jackal *** Akata / Ajako
And many more ….
**Kindly Share For Others To Learn*

CATEGORIES
TAGS
Share This